0181 412 004

Disclaimer

Disclaimer

De aansprakelijkheid van Dierenkliniek Brielle is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Op al onze overeenkomsten en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn onze algemene voorwaarden van kracht.