0181 412 004

Euthanasie van een paard

In Nederland hebben wij de vrijheid om een dier dat ondragelijk lijdt op een humane wijze in te laten slapen. Mocht u voor de moeilijke keuze komen om dit te doen, dan kunnen wij u hierin bijstaan. Hoewel dit onderdeel het minst leuke is aan ons beroep als dierenarts, is het toch goed om te weten dat het mogelijk is. De betrokken dierenarts zal naar eigen professioneel inzicht beoordelen of euthanasie van uw paard de beste optie is.

Praktische zaken

De meeste mensen vinden het prettig om enkele vrienden of familieleden aanwezig te hebben ter ondersteuning. Zeker op een grotere pensionstal is het verstandig om andere mensen van te voren te informeren en te vragen om gepaste afstand te houden. U kunt het beste van te voren regelen wie uw paard komt ophalen na euthanasie. Er zijn meerdere paardencrematoria in de regio Rijnmond, met veel aandacht voor al uw wensen. Ook kan uw paard opgehaald worden door de Rendac, waar alleen destructie plaatsvindt. Wij euthanaseren paarden bij voorkeur buiten op een stuk gras dat voldoende toegankelijk is om het dier op te halen. Als het dier de volgende ochtend wordt opgehaald, is het verstandig om een groot zeil over het paard heen te kunnen leggen, met enkele stenen op het zeil om wegwaaien te voorkomen.

De euthanasie

Voor uzelf en voor het paard is het rustiger om de euthanasie aan het einde van de dag te doen, als er minder mensen aanwezig zijn op stal. De dierenarts zal altijd alles nogmaals rustig met u doorspreken voordat de euthanasie daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Het paard krijgt eerst een injectie waarvan hij suf wordt, maar nog wel blijft staan. Na enkele minuten begint deze injectie te werken en zal het paard zijn hoofd laten zakken. De tweede injectie is een cocktail van narcose middelen waardoor het paard zal gaan liggen. Direct na toediening van de tweede injectie neemt de dierenarts doorgaans het paard even over. Het moment dat een paard gaat liggen is namelijk nooit helemaal te controleren, omdat paarden vaak koste wat kost willen blijven staan. De dierenarts kan er op deze manier in ieder geval voor zorgen dat het hoofd zachtjes op het gras terecht komt. Nadat het paard is gaan liggen, valt het in een zeer diepe slaap. Door de combinatie van narcose middelen zijn zij volledig buiten bewustzijn en zullen ze niets meekrijgen van de volgende stappen. Als de dierenarts heeft geconstateerd dat het paard in diepe slaap is, wordt het laatste middel toegediend. Dit is in feite een overdosis narcosemiddel, waardoor het hart stopt. Ten slotte luistert de dierenarts naar het hart van het paard om te controleren dat deze daadwerkelijk gestopt is.

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om een laatste aandenken aan uw paard te hebben. Op het internet zijn talloze websites te vinden die bijvoorbeeld haren van staart of manen verwerken in een sieraad.