0181 412 004

Keuring

Klinische keuring

Klinische keuring van een paard voor aan- of verkoop of verzekering doen wij bij u op stal. Hierbij is het van belang om te weten dat de persoon die de keuring betaalt, ook de opdrachtgever van de keuring moet zijn en ons dus moet bellen voor een afspraak. De klinische keuring bestaat naast een algemeen lichamelijk onderzoek uit een aantal praktische handelingen die uitgevoerd worden door de keurende dierenarts. De keuringsdierenarts zal een volledig keuringsrapport invullen nadat alle praktische handelingen uitgevoerd zijn.

Wat hebben wij nodig?

We hebben tijdens de keuring een harde weg van min. 30 meter nodig om het paard te kunnen monsteren en een bak waar het paard gelongeerd kan worden. Ter controle van de identiteit van het paard wordt de chip afgelezen en dient het paspoort tijdens de keuring aanwezig te zijn.

Röntgenologische keuring

Röntgenologische keuring is mogelijk bij u op stal.
In het algemeen maken wij volgens de richtlijnen 18 of 20 foto’s bij een keuring. Deze foto’s kunnen wij ter plekke globaal beoordelen. De definitieve beoordeling vind plaats op de praktijk, op een scherm met hoge resolutie. Als er enige twijfel over de interpretatie is, sturen wij de betreffende foto op voor een second opinion naar een specialistische kliniek. U krijgt altijd een keuringsrapport en de foto’s op een USB-stick.

Wat hebben wij nodig?

We hebben voor het maken van de röntgenfoto’s uiteraard een stroomaansluiting (220 volt) nodig. Als wij bij u op stal röntgenfoto’s komen maken gaat de voorkeur uit naar een overdekte ruimte met een vlakke, verharde bodem. Indien dit niet lukt is het maken van röntgenfoto’s buiten ook mogelijk. Wel moeten er minimaal 15 meter rondom het paard geen mensen aanwezig zijn die niet direct met het maken van de foto’s te maken hebben.

Wij maken een afspraak voor een röntgenologische keuring graag minimaal een aantal dagen van tevoren.