0181 412 004

Medicijnregistratie

Omdat een klein deel van de paarden geslacht wordt voor menselijke consumptie en het onwenselijk is dat er in dat vlees restanten van medicijnen zitten, moeten medicijnen die aan een paard toegediend worden in principe geregistreerd worden.

Als een paard door een aantekening in het paspoort uitgesloten is voor de slacht voor menselijke consumptie, hoeft er echter geen registratie van gebruikte medicijnen meer plaats te vinden. Het uitsluiten voor de slacht voor menselijke consumptie gebeurt door het plaatsen van een handtekening van de dierenarts en de eigenaar in een daarvoor bestemd kader in het paspoort (meestal blz. 26). Wij kunnen dit tegelijk met het vaccineren doen.

Als een paard een oud paspoort heeft zonder inlegvel voor medische behandeling of een paspoort van buiten de EU, dan is dit paard automatisch uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie. Toch is het belangrijk dat het paspoort voorzien is van een inlegvel of daarvoor bestemde bladzijde. Dit omdat de NVWA, die dit controleert, zo'n paspoort als onvolledig beschouwd en daarom een boete zou kunnen uitdelen.

Dit kunt u regelen door contact op te nemen met de instantie die uw paspoort heeft uitgegeven. Als een paard niet is uitgesloten voor slacht voor menselijke consumptie dan zullen wij bij de meeste toegediende of verstrekte medicijnen een logboek mailen (wij willen dan graag uw mailadres hebben).

Een aantal medicijnen (zoals Relaxine®) moeten bij toediening in het paspoort aangetekend worden. Een aantal medicijnen (zoals Butagran® en Equipalazone®) mogen helemaal niet toegediend worden aan paarden die niet uitgesloten zijn voor menselijke consumptie.

Als uw paard behandeld wordt moet u het paspoort bij de hand hebben.