0181 412 004

Geiten

De geiten populatie op Voorne-Putten bestaat voor een groot deel uit hobbymatig gehouden geiten. Daarnaast is er een enkele professionele geitenhouder en een aantal kinderboerderijen en zorgboerderijen met geiten. Voor de kinder- en zorgboerderijen en bedrijven met meer dan 50 geiten is er een vaccinatie verplichting tegen Q-koorts, om het risico op besmetting van mensen te verkleinen. Ook worden in samenspraak met de dierenarts passende maatregelen genomen tijdens de lammerperiode.

Vaccinaties

Clostridium: Heptavac®, Covexin®

Geiten zijn gevoelig voor Clostridium, wat ernstige diarree en hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Lammeren kunnen vanaf 3 weken worden geënt, na 4-6 weken moet de enting herhaald worden.

Lammeren kunnen ook beschermd worden door de geiten 4-6 weken voor het lammeren te enten. Als de geit nog nooit geënt is moet deze tweemaal geënt worden met een interval van 4-6 weken waarvan de laatste 4-6 weken voor het lammeren plaats vindt. De enting moet jaarlijks 4-6 weken voor het lammeren herhaald worden.

Q-Koorts: Coxevac®

Bij instellingen waar sprake is van een verhoogd mens-dier contact (kinderboerderijen, zorginstellingen) is deze vaccinatie verplicht. De vaccinatie zorgt er voor dat de dieren niet ziek worden en in mindere mate kiemen uitscheiden. Dieren kunnen vanaf 3 maanden geënt worden.

Basisvaccinatie: tweemaal met 3 weken er tussen. De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden.

Rotkreupel: Footvax®

Deze enting kan zowel preventief of als ter behandeling van rotkreupel gegeven worden. Dieren kunnen vanaf 3 maanden geënt worden.

Basisvaccinatie: tweemaal met 6 weken er tussen. In verband met soms ernstige ent-reacties is het beter geiten niet 4 weken voor en 2 weken na het lammeren te enten.

Er is gebleken dat deze vaccinatie bij geiten minder succesvol is dan bij schapen. Of het verstandig is uw geiten te vaccineren kunt u het beste in overleg doen met een van onze dierenartsen.

Ontwormen

Voor hobbymatig gehouden geiten, vaak met een enkele weide (standweide), gelden andere maatregelen om maagdarmwormen tegen te gaan dan bij grote geiten bedrijven. Hierbij is regelmatig mestonderzoek van groot belang om te bepalen hoe vaak er ontwormd moet worden en met welk middel.

U kunt bij ons tijdens onze openingstijden dagverse mest brengen van uw geiten. U krijgt doorgaans dezelfde dag een uitslag met bijbehorend advies.