0181 412 004

Rundvee

Er zijn binnen onze praktijk twee geborgde rundvee dierenartsen. Tevens zijn zij IKM gecertificeerd om het KoeKompas uit te kunnen voeren. Zij houden zich voor een belangrijk deel bezig met bedrijfs- en vruchtbaarheidsbegeleiding en de bijbehorende preventieve gezondheidszorg. Bedrijfsbegeleiding vindt meestal plaats in de vorm van een 2-, 3- of 4-wekelijkse afspraak waarbij de vruchtbaarheidsbegeleiding en de advisering m.b.t. bedrijfsspecifieke problemen een belangrijke rol speelt. Bij de vruchtbaarheidsbegeleiding wordt gewerkt met moderne mobiele echo apparatuur.

Dit wordt ondersteund door ons team van assistentes op de praktijk die een belangrijk onderdeel vormen in de preventieve gezondheidszorg, door het uitvoeren van mestmonsteronderzoek en bloedonderzoek.
Voor uitgebreidere onderzoeken die niet op de praktijk uitgevoerd kunnen worden sturen wij het monstermateriaal meestal naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Daarnaast wordt uiteraard alle nodige zorg geleverd voor eventuele zieke runderen, zowel tijdens reguliere visites als bij spoedgevallen. Dit kan variëren van eenmalige behandelingen tot het aanleggen van infusen of het opereren van lebmaagverplaatsingen.

Op bedrijven met vijf of meer runderen is het jaarlijks maken van een bedrijfsgezondheidsplan en behandelplan of het deelnemen aan KoeKompas verplicht in het kader van de preventieve gezondheidszorg en de reductie van het antibiotica gebruik. Wij voeren dit uit voor alle bedrijven waarmee wij een 1-op-1 overeenkomst getekend hebben.